onsdag 4. juni 2014

Trugetur på vårsnø

Langhelga i månadskiftet mai/juni blei nytta til ein trugetur på vårsnø i traktene oppover frå Seljestad. Der ligg det framleis godt med snø, så det var essensielt at trugene blei med. Hadde eit håp om at enkelte av vatna her inne kanskje skulle ha partier der isen hadde gått, så fiskestonga var og med. I overkant optimistisk kanskje, men dog.

Hadde turens første lemen over vegen allereie ved Vintertun - ser ut til å bli eit bra lemenår dette. Om det ikke myldra med arten så var den ganske regelmessig oppover i fjellet. Ei jordugle jakta i områda, det er ein ganske sjeldan fugl i hekketida i desse fjellstroka men den kan nok hekke her i gode smågnagarår. Fjellvåken varsla og hadde heilt sikkert reir i nærleiken.

Veret viste seg frå si beste side, lite vind og varme dager. Kjølege netter. Eit lite råk i eine vatnet var fiskbart, men eg hadde verken napp eller såg vak. Fisken gjekk vel og surmulte under isen. Eg såg knapt folk på turen, eit par ivrige skigåarar var alt. I denne "mellomsesongen" mellom ski- og barmarkssesongen er det ikkje så mange som nyttar fjellet. Sjølv om det er dette som er den aller finaste tida. Blåstrupen song intenst i krattet, og både liryper og fjellryper var aktive rundt omkring. Eit par litt sjeldnare vadarar som sandlo og myrsnipe blei observert.

Ei veke til så byrjer nok issmeltinga for fullt på vatna, men det er mange veker før ein kan gå til fots heile vegen opp her. Bilda nedanfor  gjer ein ein liten stemningsrapport på korleis vårfjellet kan vere på denne tida.