mandag 11. august 2014

Upløyd mark


Planlegging
Det er spennande å oppsøke nye vatn som ein eigentleg ikkje veit noe om, men der det kanskje kan vere potensiale for fisk. Sjølv om det kan bli mange bomturar med den slags strategi. Fjellfiskesesongen her i vest er kort, så det blir knapt med tid til å oppsøke vatna ein har blinka ut på kartet i løpet av vinteren. Følelsen ein har når ein står ved eit ukjent vatn og ventar på potensielle napp er vel så spennande som å oppsøke kjente fiskevatn synes eg. Men det er vanskeleg å finne gøymte perler her i distriktet; det meste er kjent og mange vatn er ramma av sur nedbør, tusenbrødre eller generell mangel på fisk.

Fisk, her?

Denne gongen testa eg eit vatn eg har blinka meg ut for ei stund sidan. Ingen helgetur denne gongen, uveret som var meldt sette ein stoppar for det. Kun søndagstur. Bratt, men grei tilkomst. Isfritt for eit par veker sidan vil eg tru. Vind, ingen vak. Er det fisk i det heile her? Etter ti kast har eg første napp. Den sit eit par forsøk seinare. Brukbar motstand, fin fisk men ingen gigant. Snaut halvkiloen når den kjem på land. Men det finst kanskje større her? Ingen glupske mikrofisk på annankvar kast er vel eit bra teikn iallefall. Eg får ikkje fleire svar i dag, kjem nok tilbake seinare ein gong. Fin tur, fjellet her vest er svært kompetent på denne tida, når vergudane speler på lag vel og merke.

Dagens fangst

Stein og atter stein

Høgfjell i august


Kaffi

Sutalaust    
Halvpart av varslande fjellvåkpar

onsdag 4. juni 2014

Trugetur på vårsnø

Langhelga i månadskiftet mai/juni blei nytta til ein trugetur på vårsnø i traktene oppover frå Seljestad. Der ligg det framleis godt med snø, så det var essensielt at trugene blei med. Hadde eit håp om at enkelte av vatna her inne kanskje skulle ha partier der isen hadde gått, så fiskestonga var og med. I overkant optimistisk kanskje, men dog.

Hadde turens første lemen over vegen allereie ved Vintertun - ser ut til å bli eit bra lemenår dette. Om det ikke myldra med arten så var den ganske regelmessig oppover i fjellet. Ei jordugle jakta i områda, det er ein ganske sjeldan fugl i hekketida i desse fjellstroka men den kan nok hekke her i gode smågnagarår. Fjellvåken varsla og hadde heilt sikkert reir i nærleiken.

Veret viste seg frå si beste side, lite vind og varme dager. Kjølege netter. Eit lite råk i eine vatnet var fiskbart, men eg hadde verken napp eller såg vak. Fisken gjekk vel og surmulte under isen. Eg såg knapt folk på turen, eit par ivrige skigåarar var alt. I denne "mellomsesongen" mellom ski- og barmarkssesongen er det ikkje så mange som nyttar fjellet. Sjølv om det er dette som er den aller finaste tida. Blåstrupen song intenst i krattet, og både liryper og fjellryper var aktive rundt omkring. Eit par litt sjeldnare vadarar som sandlo og myrsnipe blei observert.

Ei veke til så byrjer nok issmeltinga for fullt på vatna, men det er mange veker før ein kan gå til fots heile vegen opp her. Bilda nedanfor  gjer ein ein liten stemningsrapport på korleis vårfjellet kan vere på denne tida.